לפרטים והרשמה בטלפון:  0506660292 

חזרנו לפעילות 

מתרגלים כותבים

1/12

צילום ועריכה: דוד מלכה